Tiêu chuẩn nối thép trong xây dựng 2018

tiêu chuẩn nối thép trong xây dựng

Tiêu chuẩn nối thép trong xây dựng 2018 Chiếu theo Tiêu Chuẩn Việt Nam TCVN 4453-1995 về kết cấu bê tông toàn khối – quy phạm thi công và nghiệm thu, việc nối cốt thép phải tuân theo các tiêu chuẩn sau Quy định về nối thép dầm – Trong trường hợp sử dụng phương […]